Browsing by Author สถาพร ปิ่นเจริญ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 3 of 3
Issue DateTitleAuthor(s)
2000การศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของบรรษัทข้ามชาติญี่ปุ่นกับบรรษัทข้ามชาติไทยเพ็ญศิริ สุธรรมโน; รุ่งฤดี สุขวิริยะเสถียร; สถาพร ปิ่นเจริญ; มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. คณะบริหารธุรกิจ
1997การสำรวจความต้องการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารของโรงงานที่ตั้งอยู่ในอำเภอบางพลีเพ็ญ ชยาวิวัฒน์กุล; นิตยา ลิ้มไพศาล; นุช สัทธาฉัตรมงคล; เพ็ญศิริ สุธรรมโน; สถาพร ปิ่นเจริญ; มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. คณะบริหารธุรกิจ
2016การใช้ประโยชน์และมูลค่าทางเศรษฐกิจของผักพื้นบ้าน ในตำบลคู้ยายหมี อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรารุ่งฤดี รัตนวิไล; สถาพร ปิ่นเจริญ; ลั่นทม จอนจวบทรง; มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. คณะบริหารธุรกิจ