Browsing by Author รุ่งฤดี รัตนวิไล

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
Issue DateTitleAuthor(s)
2011การศึกษาพัฒนาการด้านโลจิสติกส์ในสยามประเทศ กรณีศึกษา บริษัทโงวฮก จำกัดอุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท์; ชุติระ ระบอบ; แสงอรุณ กนกพงศ์ชัย; รุ่งฤดี รัตนวิไล; จริยาวัฒน์ โลหะพูนตระกูล; มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. สำนักงานอธิการบดี; มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. คณะบริหารธุรกิจ; มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. คณะศิลปศาสตร์
2016การใช้ประโยชน์และมูลค่าทางเศรษฐกิจของผักพื้นบ้าน ในตำบลคู้ยายหมี อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรารุ่งฤดี รัตนวิไล; สถาพร ปิ่นเจริญ; ลั่นทม จอนจวบทรง; มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. คณะบริหารธุรกิจ