Browsing by Author รัชนีพร ศรีรักษา

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 7 of 7
Issue DateTitleAuthor(s)
2020การวิเคราะห์เนื้อหาเกี่ยวกับผู้หญิงในสารคดีที่ได้รับรางวัลชมนาด พ.ศ. 2553-2561รัชนีพร ศรีรักษา; Luo, Shuying
2022การวิเคราะห์เนื้อหาและคุณค่าของรายการสารคดีโทรทัศน์ “ซีรีส์วิถีคน”พ.ศ. 2562–2563รัชนีพร ศรีรักษา; Su, Zhiyin
2015การศึกษาบทบาทและการเตรียมความพร้อมขององค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดสมุทรปราการเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนคณพศ สิทธิเลิศ; รัชนีพร ศรีรักษา; ทวีโภค เอี่ยมจรูญ; มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. คณะศิลปศาสตร์
2000การศึกษาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในวิชาภาษาจีนสำหรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติสุทิน โรจน์ประเสริฐ; รัชนีพร ศรีรักษา; พิมพรรณ สุรนันท์; ลั่นทม จอนจวบทรง; กิตติศักดิ์ ทองเจริญ; มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. คณะศิลปศาสตร์; มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2012ปัจจัยที่สัมพันธ์ต่อการตัดสินใจเลือกค้นคืนสารสนเทศโดยใช้โอแพคของนักศึกษาระดับปริญญาตรีรัชนีพร ศรีรักษา; มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. คณะศิลปศาสตร์
2021ภาพสะท้อนครอบครัวคนไทยเชื้อสายจีนในละครโทรทัศน์ไทย พ.ศ. 2561-2562รัชนีพร ศรีรักษา; Li, Ling
2021วิเคราะห์ภาพสะท้อนสังคมไทยและสิ่งแวดล้อมในนวนิยายที่ได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียว พ.ศ. 2553-2558รัชนีพร ศรีรักษา; Zhou, Yanyan